• High quality photo's posters & EPSON prints
 • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities
 • High quality photo's posters & EPSON prints
 • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities

Honda CR 480 J. – 1982 R. side Japan / ref. 1019

vanaf € 14,90

incl. btw, excl. levering

Beschrijving

MG 3619 DK – ref. 1018 - Honda CR 480 J. – 1982 L. side


Nederlands: MCC TEXT _MGL3619 ORC – DK Honda CR 480 R – 1982 l. side Japan


Honda CR 480 R – 1982 – 2 takt eencilinder – 472cc. – 52 pk. at 8.000 rpm. - 4 speed – monoschock - 1982 Japan


De benaming ‘Elsinore’ werd niet meer gebruikt voor hun terrein motoren, toen Honda in 1982 met de CR 480 R kwam. Deze krachtige 2 takt motor bracht de scheiding tussen jongens en de mannen. Zelfs bekwame rijders uit de MX wereld beschreven deze motor, die mede ontwikkeld was door MX topper Roger de Coster, als te krachtig. Of als een twee mogelijkheden motor, namelijk aan of uit. De koppeling met nauwelijks mogelijkheid tot slippen droeg daar aan bij. Aan of uit, dat was het. Met zijn grote cilinderinhoud was het een motor voor de getalenteerde en bekwame rijders, waarvan sommigen hem zelfs vooral op kracht reden.


De CR 480 was een van de eerste crossers uitgerust met monoschock, in dit geval een verbeterde versie van de monoschock van de CR 450 uit ’81, die wel werd beschreven als prima, maar zolang als die werkt. In het model jaar 1982 had de CR 480 vier versnellingen, het volgende en laatste jaar van de serie waren dat er vijf. Waarbij de noodzaak van een vijfde versnelling bij een zo krachtig blok kan worden betwist. Anderen stellen daar echter tegenover dat de ‘powerband’ zich vooral in de lage en middentoeren bevind, waarvoor juist de vijfde versnelling van belang is. In het hoge toeren bereik was er niet veel kracht, het meeste was er in het middengebied, waar de motor ineens kon oppakken, vandaar ‘aan of uit’. In ieder geval was de CR 480 meer een koppel fiets en geen toeren motor zoals een 125.

De CR 480 werd ontwikkeld in antwoord op de concurrentie die met motoren kwamen met steeds groter cilinderinhoud, zodoende was de boring vergroot met 4 mm. Dat resulteerde in de 472 cc. van de CR 480. De machine kan een bruut zijn om te starten, zelfs ondanks een verlengd kickstart pedaal. Opnieuw brengt deze machine bij het starten de waterscheiding tussen jongens en mannen, waarbij het een aanrader is om geen schoenen met slappe zolen te dragen…

Deze Honda heeft met zijn kracht en het lichte vliegwiel een aggressief karakter en accelereert als een komeet, maar blijft toegerust voor de sterke en getalenteerde rijders. Voor diegenen die daar van houden heeft de CR 480 een prachtig 2 takt geluid, is relatief licht van gewicht en is meer toegerust op motocross dan enduro. Tegenwoordig is de CR 480 gewild bij historische crossers.Motorfiets in beeld: Collectie Off Road Centrum (offroadcentrum.nl) in Epe


 • Moto Classic Collection pictures zijn beschikbaar als EPSON print, op Dibond of als bestand en beschermd onder copyright wetgeving. Voor persoonlijk of club gebruik en niet commercieel kan het bijgevoegde bestand gebruikt worden zonder kosten en altijd ter beoordeling van de fotograaf, onder vermelding van: www.motoclassiccollection.com


 • We fotograferen uw motor/brommer op onze studio dagen of wij komen naar ú toe. Vanaf 25 stuks zonder opbouw kosten van de studio. Voor dit en alle andere doelen neem contact op: menno@jkfoto.nl of menno@motoclassiccollection.com, we helpen u graag!


English: MCC TEXT _MGL3619 ORC – DK Honda CR 480 R – 1982 l. side Japan


Honda CR 480 R – 1982 – 2 stroke single cylinder engine – 472cc. – 52 hp. at 8.000 rpm. - 4 speed – monoschock - 1982 Japan


The name ‘Elsinore’ wasn’t used anymore as a typename for their dirtbikes, when Honda came in 1982 with this CR 480. This mighty 2 stroke engine really separated the man from the boys. Some skilled riders out of the MX scene even describe the bike, refined by MX ‘ace’ Roger de Coster, as ‘to powerful’ or as a two options bike, meaning ‘on or off’. Adding to this was the configuration of the clutch with hardly any possibility for slipping. On or off it is. With it’s big displacement it was a very powerful bike only suited for the talents of skilled and strong drivers, some of them even rode on strength in the first place.


The CR 480 was one of the first bikes equipped with monoshock, on this motorcycle it was an improved version of the monoshock of the 1981 CR 450 model. Which was described as ‘marvelous when it worked’. The CR 480 had only four gears in the 1982 model year, the next and last year of this model the gearbox had five gears, with the power of this engine the necessity of an extra gear can be debated. Others find the powerband is mainly low and midrange, for which a fifth gear can be an advantage. In the high revs there wasn’t much, most power was in the midrange where the bike could ‘suddenly’ pick up and launch itself. Anyway the CR 480 is about torque and not about high revs. like a 125cc.


The CR 480 was created as an answer to the competition, that came with bigger bikes, so the bore of the CR 450 was increased by 4 mm. resulting in 472 cc. for the CR 480. It can be a brute to start, once again it separates the man from the boys. The kickstarter is located on the left with the pedal longer than usual to start the big engine, don’t wear floppy shoes doing so.

With it’s power and light flywheel the CR 480 is has an aggressive character, accelerates as a demon and is well equipped for strong and talented riders. For those who appreciate such, it has a beautiful 2 stroke sound, is relatively light in weight and is more suited for motocross than enduro. Nowadays the CR 480 is popular with historic racers.


Motorcycle in the picture: Collectie Off Road Centrum (offroadcentrum.nl) Epe


 • Moto Classic Collection pictures are available as EPSON print, on Dibond or as a file for publication and protected by copyright law. For personal, club and non commercial use, the attached image can be used free of charge and at the discretion of the photographer, always with mentioning: www.motoclassiccollection.com


 • We can picture your bike or we can come towards you, from about 25 bikes no additional costs for setting up the studio. For this and any other means please contact us at menno@jkfoto.nl or menno@motoclassiccollection.com, we’re happy to oblige!


Deutsch: MCC TEXT _MGL3619 ORC – DK Honda CR 480 R – 1982 l. side Japan


Honda CR 480 R - 1982 - 2-Takt Eincilinder - 472ccm - 52 Pk. bei 8.000 U/min. - 4 Gang - Monoschock - 1982 Japan

Der Name "Elsinore" wurde nicht mehr für ihre Geländemotorräder verwendet, als Honda 1982 die CR 480 R herausbrachte. Dieser leistungsstarke 2-Takt-Motor brachte die Trennung zwischen Jungen und Männern. Selbst erfahrene Fahrer aus der MX-Welt bezeichneten diesen Motor, der von MX-Topfahrer Roger de Coster mitentwickelt wurde, als zur Zeit zu stark. Oder als ein Motor mit zwei Möglichkeiten, nämlich an oder aus. Dazu trug auch die Kupplung bei, die kaum durchrutschen konnte. An oder aus, das war es. Mit seinem großen Hubraum war es ein Motorrad für talentierte und erfahrene Fahrer, von denen einige es sogar hauptsächlich auf Kraft fuhren.


Der CR 480 war einer der ersten Crosser mit Monoschock, in diesem Fall eine verbesserte Version des Monoschocks des '81er CR 450, der als gut beschrieben wurde, aber nur wenn es funktionierte. Im Modelljahr 1982 hatte der CR 480 vier Gänge, im nächsten und letzten Jahr der Serie waren es fünf. Über die Notwendigkeit eines fünften Gangs bei einem so leistungsstarken Motorblock lässt sich streiten. Anderen weisen darauf hin, dass das "Leistungsband" hauptsächlich im unteren und mittleren Drehzahlbereich liegt, und genau dort kann der fünfte Gang wichtig sein. Im hohen Drehzahlbereich war nicht viel Leistung vorhanden, die meiste Leistung lag im mittleren Drehzahlbereich, wo der Motor plötzlich anspringen konnte, also "an oder aus". Jedenfalls war die CR 480 eher ein Drehmomentmotorrad und kein hohe Drehzahlen Motorrad wie eine 125er.


Der CR 480 wurde als Antwort auf die Konkurrenz entwickelt, die mit Motoren mit immer größerem Hubraum kam und so wurde die Bohrung um 4 mm vergrößert. Das Ergebnis waren die 472 cm³ des CR 480. Die Maschine lässt sich trotz des verlängerten Kickstarterpedals nur schwer starten. Auch beim Starten bringt diese Maschine den Unterschied zwischen Jungen und Männern zum Vorschein, bei dem es sehr empfehlenswert ist, keine Schuhe mit schlaffen Sohlen zu tragen…

Mit ihrer Leistung und dem leichten Schwungrad hat diese Honda einen aggressiven Charakter und beschleunigt wie ein Komet, bleibt aber für starke und talentierte Fahrer gerüstet. Für diejenigen, die dieser Klang lieben, hat die CR 480 einen schönen 2-Takt-Sound, ist relativ leicht und ist mehr für Motocross als für Enduro ausgestattet. Heutzutage ist die CR 480 bei historischen Motocross-Fahrern sehr gefragt.


Motorrad im Bild: Collectie Off Road Centrum (offroadcentrum.nl) Epe.


 • Datei erhältlich und urheberrechtlich geschützt (Copyright). Für den persönlichen, vereinseigenen und nicht kommerziellen Gebrauch kann das beigefügte Bild kostenlos und nach Ermessen des Fotografen verwendet werden, immer mit der Erwähnung: www.motoclassiccollection.com.


 • Wir können Ihr Fahrrad fotografieren auf unseren Studio Tagen oder wir kommen zu ihnen, ab 25 Fahrrädern ohne aufbau Kosten für dem Studio. Für jede andere Art der Verwendung kontaktieren Sie uns bitte unter menno@jkfoto.nl oder menno@motoclassiccollection.com, wir freuen uns, Ihnen zu helfen!


Francais : MCC TEXTE _MGL3619 ORC – DK Honda CR 480 R – 1982 l. side Japon


Honda CR 480 R - 1982 - monocylindre 2 temps - 472cc. - 52 cv. à 8.000 rpm. - 4 vitesses - monoschock - 1982 Japon


Le nom "Elsinore" n'était plus utilisé pour les motos tout-terrain lorsque Honda a lancé la CR 480 R en 1982. Cette moto puissantte à deux temps a fait la différence entre les garçons et les hommes. Même les pilotes chevronnés du monde MX qualifiaient ce moteur, co-développé par le champion MX Roger de Coster, d’ être trop puissant sur temps. Ou comme un moteur à deux options, c'est-à-dire en marche ou à l'arrêt. L'embrayage, qui n'a pratiquement aucune chance de patiner, y a contribué. En marche ou à l'arrêt, c'est ce qu'il était. Avec sa grosse cylindrée, c'était une moto pour les pilotes talentueux et habiles, dont certains le conduisait même principalement par la puissance.


La CR 480 a été l'un des premiers motos MX équipés d'un monoschock, une version améliorée du monoschock de la CR 450 de 1981, qui a été décrite comme bonne, quand elle a fonctionné. Pour l'année modèle 1982, la CR 480 avait quatre vitesses ; l'année suivante et la dernière année de la série, elle en avait cinq. La nécessité d'une cinquième vitesse sur un moto si puissant peut être contestée. D'autres, cependant, rétorquent que la "bande de puissance" se situe principalement dans les bas et moyens régimes, et que c'est là que la cinquième vitesse est importante . Il n'y avait pas beaucoup de puissance dans la plage des hauts régimes, mais plutôt dans la plage des moyens régimes, où le moteur pouvait s'accélérer soudainement, d'où l'expression "on or off" (marche ou arrêt). Quoi qu'il en soit, la CR 480 était plus une moto à couple qu'une moto à régime élevé comme une 125.


La CR 480 a été développée en réponse à la concurrence qui proposait des moteurs de cylindrée de plus en plus grand contenu, l'alésage a donc été agrandi de 4 mm. C'est ainsi que la CR 480 a été dotée d'un moteur de 472 cm3. La machine peut être difficile à démarrer, même avec une pédale de démarrage allongée. Une fois de plus, cette machine marque un tournant entre les garçons et les hommes au moment du démarrage. Aussi enfaire ca, il est fortement recommandé de ne pas porter de chaussures à semelles souples....


Avec sa puissance et son volant léger, cette Honda a un caractère agressif et accélère comme une comète, mais ca reste équipée pour les pilotes forts et talentueux. Pour ceux qui l'aiment, la CR 480 a une belle sonorité 2 temps, est relativement légère et est plus équipée pour le motocross que pour l'enduro. De nos jours, la CR 480 est recherchée par les pilotes de motocross historiques.


La moto dans l’image : Collection Off Road Centrum (offroadcentrum.nl) á Epe.


 • Les photos de Moto Classic Collection sont disponibles sous forme d'impression EPSON print, ou Dibond ou de fichier et sont protégées par la loi sur le droit d'auteur (copyright). Pour une utilisation personnelle ou votre club des amateurs et non commerciale, l'image ci-jointe peut être utilisée gratuitement et à la discrétion du photographe en mentionnant toujours la source: www.motoclassiccollection.com.


 • Nous pouvons photographier votre moto ou cyclomoteur á notres jours de studio ou peuvent venir chez vous, à partir de environs 25 motos sans coutês additionelle pour l’installation du studio. Pour toutes moyens, veuillez nous contacter à menno@jkfoto.nl ou menno@motoclassiccollection.com , nous serons heureux de vous aider !Español: MCC TEXTO _MGL3619 ORC – DK Honda CR 480 R – 1982 l.
lado japón

Espanol: No hablas Espanol, gracias por el Google translate:


Honda CR 480 R - 1982 - 2 tiempos monocilíndrico - 472cc.
– 52 cv.
a 8.000 rpm.
- 4 velocidades - monoamortiguador - 1982 Japón

El nombre 'Elsinore' ya no se usaba para sus motocicletas todoterreno cuando Honda presentó la CR 480 R en 1982.
Este potente motor de 2 tiempos trajo la división entre niños y hombres.
Incluso los pilotos experimentados del mundo de MX describieron este motor, que fue desarrollado conjuntamente por Roger de Coster, líder de MX, como demasiado potente.
O como motor de dos opciones, a saber, encendido o apagado.
A ello contribuía el embrague sin apenas posibilidad de patinar.
Encendido o apagado, eso es todo.
Con su gran cilindrada, era una bicicleta para ciclistas talentosos y habilidosos, algunos incluso la conducían principalmente con potencia.

La CR 480 fue una de las primeras motos de motocross equipadas con un monoamortiguador, en este caso una versión mejorada del monoamortiguador de la CR 450 del 81, que se describió como bueno, pero siempre que funcione.
En el año modelo 1982, el CR 480 tenía cuatro marchas, el siguiente y último año de la serie había cinco.
Donde se puede discutir la necesidad de una quinta marcha con un bloque tan poderoso.
Otros, sin embargo, argumentan que la 'banda de potencia' se encuentra principalmente en las revoluciones bajas y medias, para las cuales la quinta marcha es importante.
En el rango de altas revoluciones no había mucha potencia, la mayor parte estaba en el rango medio, donde el motor podía acelerar repentinamente, por lo tanto, "encender o apagar".
En cualquier caso, la CR 480 era más una moto de torque y no un motor acelerado como una 125.

El CR 480 se desarrolló en respuesta a la competencia con motores de cilindrada cada vez más grandes, por lo que el diámetro interior se incrementó en 4 mm.
Eso resultó en el 472 cc.
de la CR 480. La máquina puede ser difícil de arrancar, incluso a pesar de tener un pedal de arranque extendido.
Una vez más, esta máquina trae la brecha entre niños y hombres a la hora de empezar, donde se recomienda no llevar zapatos de suela blanda…

Con su potencia y volante ligero, esta Honda tiene un carácter agresivo y acelera como un cometa, pero sigue equipada para los pilotos fuertes y talentosos.
Para aquellos a los que les gusta eso, la CR 480 tiene un hermoso sonido de 2 tiempos, es relativamente liviana y está más preparada para motocross que para enduro.
Hoy en día, los crossers históricos buscan la CR 480.

Motocicleta en la imagen: Collection Off Road Center (offroadcentrum.nl) en Epe y está a la venta

· Las imágenes de Moto Classic Collection están disponibles como impresión EPSON, en Dibond o como archivo para publicación y están protegidas por la ley de derechos de autor.
Para uso personal, club y no comercial, la imagen adjunta puede ser utilizada de forma gratuita y a criterio del fotógrafo, siempre con mención: www.motoclassiccollection.com

 • Podemos fotografiar tu moto o ciclomotor o podemos ir hacia ti, a partir de unas 25 motos no hay costes adicionales por montar el estudio. Para todos los demás medios, póngase en contacto con nosotros en menno@jkfoto.nl o menno@motoclassiccollection.com , ¡estaremos encantados de ayudarle!

Collectie Off Road Centrum Epe NL.