• High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities
  • High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities

BMW R 50 / 2 - 1968 Germany / ref. 1029

vanaf € 12,90

incl. btw, excl. levering

Beschrijving

MCC TEXT - IMG_0003 BMW R 50/2 - 1968 - NL – English - Deutsch – Francais


MCC TEXT - IMG_0003_2 BMW R50/2 – 1968 – 494 cc boxer - 26 pk bij 5800rpm. – 140 km max. - Duitsland

Solide, betrouwbaar en uitgevoerd in een hoge productie kwaliteit, dat is in het kort hoe je deze BMW toermotor kunt omschrijven. De R50 was de opvolger van de R51/3 met 2 pk meer. Daarmee was deze BMW nog altijd geen vermogens monster met zijn 26 pk bij 5800 toeren en een top van ongeveer 140 km. in de vierde en hoogste versnelling. Dat in een periode waarin Honda met de 450 'Black Bomber' al 43 pk had, met een top in de buurt van de 170 km! De BMW was met zijn wat hogere prijs gepositioneerd als een oer betrouwbare toerfiets. Voor die prijs kreeg je dan ook werkelijk de kwaliteit waar je voor betaalde. Een motorfiets die lang meegaat, gemaakt van goede materialen, met uitstekend vakmanschap, met een hoge graad van afwerking en lak.

Als motorblok het beproefde concept van de boxer motor waar de Beierse BMW fabriek (Bayerische Motoren Werke) al sinds 1923 vanaf de R32 mee werkte en dat gedurende de jaren keer op keer verbeterde. Doordat de twee cilinders gelijktijdig worden ontstoken en een boxer weinig roterende massa heeft, is er een trillingsvrije, gelijkmatige loop, zo ook bij deze R50/2. Daarbij geeft de boxer een voor de wegligging gunstig laag zwaartepunt. Stoterstangen bedienen de kleppen in deze BMW en worden aangedreven door een nokkenas die in het blok boven de krukas is geplaatst. Door de hoge ligging van de nokkenas is het dus zeker van belang dat de olie goed op peil is. Olie die overigens elke 3000 kilometer vervangen moet worden omdat deze R50 afgezien van een zeefje onderin het carter nog geen oliefilter heeft. Verder kenmerkt deze BMW zich nog door het ontbreken van inlaatgeruis, mechanische of uitlaat herrie. Dat alles door de genoemde goede bouw kwaliteit af fabriek

Met de Earless schommelarm voorvork was de BMW geen echt bochten monster, maar had zeker een goede en betrouwbare wegligging. Door de grotere dwars stijfheid van deze voorvork was de motor voorbereid op een zijspan, waarvoor de bevestigingspunten al zijn aangebracht op het frame. Hoewel de R50 wel wat aan de lichte kant is voor een zijspan. Wilde je echt zijspan rijden dan was het beter te kiezen voor de R60 met wat meer vermogen en vooral meer koppel.


De motor van de R50 is uitgerust met een kickstarter en volle naaf trommelremmen voor en achter. In het voorwiel een duplexrem met oplopende remsegmenten, als aandrijving een cardan as zoals vaker toegepast bij BMW. Een kardanas die bij dit type is afgedekt en lopend in een oliebad. De motor op de foto heeft een Denfeld zweefzadel. Een buddy seat was ook verkrijgbaar, maar niet alle puristen zijn daar enthousiast over. Al met al maakt dat de BMW R50/2 en degelijke en betrouwbare motorfiets die, als je klassiek wilt rijden, één van de meest betrouwbare keuzes is, voor heel veel fijne kilometers.


Motor: collectie Willem Koppejan - Moto Classics.nl - KapelleEnglish:

MCC TEXT - IMG_0003_2 BMW R50/2 - 1968 - 494cc boxer - 26hp at 5800rpm. - 140 km. / 90 mph. max - Germany


Solid, reliable and executed in high production quality, in short that’s how to describe this BMW touring motorbike. The R50 was the successor to the R51/3 with an added 2 hp. With that, this BMW was still no power monster with its 26 hp at 5800 rpm and a top of about 85 miles in it’s fourth and highest gear. That at a time when Honda already had 43 hp with the 450 'Black Bomber', with a top close to 105 miles. The BMW was a reliable touring bike with a slightly higher price. For that price, you really got the quality you paid for; a motorbike that lasts a long time, made of good materials and with excellent workmanship, with a high degree of finish and paint.


The tried and tested concept of the boxer engine or flat twin, which the Bavarian BMW works (Bayerische Motoren Werke) had been using since 1923 with the R32, had been improved again and again over the years. Because the two cylinders are ignited simultaneously and a boxer has little rotating mass, there is a vibration-free, smooth running engine, which is also the case with this R50/2. In addition, the boxer gives a low centre of gravity that is favourable for road holding. Pushrods operate the valves in this BMW and are driven by a camshaft positioned in the block above the crankshaft. Due to the high position of the camshaft, it is rather important to keep the oil at the right level. Oil that needs to be changed every 1800 miles by the way, because apart from a strainer at the bottom of the crankcase, this R50 does not yet have an oil filter. Furthermore, the BMW is also characterised by the absence of intake noise, mechanical or exhaust noise, due to the aforementioned good build quality out of the factory.


With the Earless swing arm front fork, the BMW was not a true cornering monster, but had proper and good handling. The greater transverse stiffness of this fork did prepare the bike for a sidecar, for which the attachment points are already fitted to the frame. A sidecar for which an R50 is a bit on the light side though. If you really wanted to ride a sidecar, it was better to opt for the R60 with a bit more power and most of all; more torque.


The engine of the bike is equipped with a kickstarter and full hub drum brakes front and rear. In the front wheel a duplex brake with ascending brake segments, as drive a cardan shaft, in this type covered and running in an oil bath. The bike in the picture has a Denfeld floating saddle. A buddy seat was also available, but not all purists are keen on it. All in all, it is what makes the BMW R50/2 a solid and reliable motorbike that, if you want to ride a classic bike, is one of the very reliable choices, for lots of fine miles.


Motorbike: collection Willem Koppejan - Moto Classics.nl – KapelleDeutsch:


MCC TEXT – IMG_0003_2 BMW R50/2 – 1968 – 494-cm³-Boxer – 26 PS bei 5800 U/min. – 140 km max. – Deutschland


Solide, zuverlässig und hochwertig verarbeitet – so lässt sich dieses BMW Tourenmotorrad kurz beschreiben. Der R50 war der Nachfolger des R51/3 mit 2 PS mehr. Dieser BMW war mit seinen 26 PS bei 5800 U/min und einer Höchstleistung von etwa 140 km immer noch kein Leistungsmonster im vierten und höchsten Gang. Das war in einer Zeit, in der Honda, mit der 450 „Black Bomber“ bereits 43 PS hatte, bei einer Höchstleistung von rund 170 km! Mit seinem etwas höheren Preis positionierte sich die BMW als zuverlässiges Reiserad. Für diesen Preis haben Sie wirklich die Qualität bekommen, für die Sie bezahlt haben. Ein langlebiges Motorrad, aus guten Materialien gefertigt, mit hervorragender Verarbeitung, einem hohen Grad an Verarbeitung und Lackierung.

Als Motorblock kommt das bewährte Konzept des Boxermotors zum Einsatz, mit dem das bayerische BMW-Werk (Bayerische Motoren Werke) seit 1923 ab dem R32 arbeitet und das im Laufe der Jahre immer weiter verbessert wurde. Dadurch dass die beiden Zylinder gleichzeitig gezündet werden und ein Boxer wenig rotierende Masse hat, ergibt sich ein vibrationsfreier und ruhiger Lauf, was auch bei dieser R50/2 der Fall ist. Darüber hinaus bietet der Boxer einen günstigen niedrigen Schwerpunkt für die Straßenlage. Stößelstangen betätigen die Ventile in diesem BMW und werden von einer Nockenwelle angetrieben, die sich im Block über der Kurbelwelle befindet. Aufgrund der hohen Position der Nockenwelle ist es daher unbedingt wichtig, dass der Ölstand auf einem guten Niveau ist. Öl, das alle 3000 Kilometer ausgetauscht werden muss, da dieser R50 außer einem Sieb am Boden des Kurbelgehäuses noch keinen Ölfilter hat. Darüber hinaus zeichnet sich der BMW aufgrund der erwähnten guten Verarbeitungsqualität ab Werk durch das Fehlen von Ansauggeräuschen, Mechanik- oder Abgasgeräuschen aus.
Mit der Earless-Schwingarm-Vorderradgabel war der BMW kein echtes Kurvenmonster, hatte aber auf jeden Fall ein gutes und zuverlässiges Handling. Aufgrund der größeren Quersteifigkeit dieser Vordergabel wurde das Motorrad für einen Beiwagen vorbereitet, für den die Befestigungspunkte bereits am Rahmen montiert sind. Obwohl der R50 für einen Beiwagen etwas zu licht ist. Wer wirklich einen Beiwagen fahren möchte, sollte sich besser für den R60 mit mehr Leistung und vor allem mehr Drehmoment entscheiden.
Der Motor des R50 ist mit einem Kickstarter und Vollnaben-Trommelbremsen vorne und hinten ausgestattet. Im Vorderrad eine Duplexbremse mit steigenden Bremssegmenten, als Antrieb eine bei BMW häufig verwendete Kardanwelle. Eine Kardanwelle, die bei dieses Modell ummantelt ist und im Ölbad läuft. Das Motorrad auf dem Foto hat einen schwebenden Denfeld-Sattel. Auch ein Buddy Seat war erhältlich, doch nicht alle Puristen sind davon begeistert. Alles in allem macht das die BMW R50/2 zu einem soliden und zuverlässigen Motorrad, das wenn man klassisch fahren möchte, eine der zuverlässigsten Optionen ist für viele schöne Kilometer. Motorrad: Sammlung Willem Koppejan - Moto Classics.nl - Kapelle

  • Wir können Ihr Fahrrad fotografieren auf unseren Studio Tagen oder ab 25 Fahrrädern kommen wir zu Ihnen. Für jede andere Art der Verwendung kontaktieren Sie uns bitte unter menno@jkfoto.nl oder menno@motoclassiccollection.com, wir freuen uns, Ihnen zu helfen!Francais par Deepl translation


TEXTE DU MCC - IMG_0003_2 BMW R50/2 - 1968 - 494cc boxer - 26cv à 5800rpm. - 140 km max - Allemagne


Solide, fiable et exécutée en haute qualité de production, c'est en résumé comment décrire cette moto de tourisme BMW. La R50 était le successeur de la R51/3 avec 2 ch de plus. Malgré cela, cette BMW n'était pas un monstre de puissance avec ses 26 ch à 5800 tr/min et une vitesse de pointe d'environ 140 km en quatrième et supérieure vitesse. A l'époque, Honda avait déjà 43 ch avec la 450 'Black Bomber', avec une vitesse de pointe proche de 170 km. La BMW était une moto de tourisme fiable, mais son prix était légèrement plus élevé. Pour ce prix, vous obtenez vraiment la qualité pour laquelle vous avez payé ; une moto qui dure longtemps, fabriquée avec de bons matériaux et une excellente finition, avec un haut degré de finition et de peinture.


Le concept éprouvé du moteur boxer, que les usines bavaroises BMW (Bayerische Motoren Werke) utilisent depuis 1923 avec la r32, a été amélioré à maintes reprises au fil des ans. L'allumage simultané des deux cylindres et la faible masse en rotation d'un boxer permettent un fonctionnement sans vibrations et sans à-coups, ce qui est également le cas de cette R50/2. En outre, le boxer permet d'obtenir un centre de gravité bas, favorable à la tenue de route. Les soupapes de cette BMW sont commandées par des poussoirs et entraînées par un arbre à cames placé dans le bloc au-dessus du vilebrequin. En raison de la position élevée de l'arbre à cames, il est essentiel de maintenir l'huile au bon niveau. Une huile qui doit d'ailleurs être changée tous les 3.000 kilomètres car, à part une crépine située au fond du carter, cette R50 n'a pas encore de filtre à huile. En outre, la BMW se caractérise toujours par l'absence de bruit d'admission, de bruit mécanique et de bruit d'échappement.


Avec la fourche à bras oscillant sans oreilles, la BMW n'était pas un véritable monstre en virage, mais sa tenue de route était bonne et fiable. La plus grande rigidité transversale de cette fourche préparait la moto à recevoir un side-car, pour lequel les points d'attache étaient déjà fixés au cadre. Un side-car pour lequel une R50 est un peu légère. Si l'on voulait vraiment rouler en side-car, il valait mieux opter pour la R60 avec un peu plus de puissance et surtout plus de couple. La moto est équipée d'un kickstarter et de freins à tambour dans le moyeu à l'avant et à l'arrière. La roue avant est équipée d'un frein duplex avec segments de frein ascendants et d'un arbre à cardan, couvert et fonctionnant dans un bain d'huile. Le vélo présenté sur la photo est équipé d'une selle flottante Denfeld. Une selle "buddy" était également disponible, mais elle n'est pas du goût de tous les puristes. Dans l'ensemble, la BMW R50/2 est une moto solide et fiable qui, si vous souhaitez rouler a la facon classique, c'est l'un des choix le plus fiables pour parcourir de nombreux kilomètres.


Le moto dans l'image : collection Willem Koppejan - Moto Classics Kapelle  • Nous pouvons photographier votre moto / velomoteur á notres jours de studio ou peuvent venir chez vous à partir de environs 25 vélos. Pour toutes autres moyens, veuillez nous contacter à menno@jkfoto.nl ou menno@motoclassiccollection.com , nous serons heureux de vous aider !