• High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities
  • High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities

Photography on location: studio days & from 25 bikes & up:

Nederlands:- Wij fotograferen uw eigen motorfiets op onze studiodagen op lokatie. De foto is altijd in onze hoge kwaliteit en tegen een aantrekkelijke prijs.

In de basis komen wij vanaf 25 motoren / brommers of meer naar u toe en fotograferen de motoren van uw collectie, club of vriendengroep. Vanzelf komen wij ook voor één enkele motor tegen kosten. We hebben voldoende ruimte nodig, ongeveer 8 meter breed en 10 meter lang. Op de eerste dag bouwen wij op lokatie een studio op, vanaf dag twee kunnen wij uw motoren fotograferen. De ruimte heeft 220 volt nodig, liefst in twee groepen, moet droog zijn en goed af te sluiten. Voor grote collecties, zoals musea kunnen er mogelijk speciale voorwaarden van toepassing zijn, zoals samenwerking om een boek te maken, informeer daarvoor naar de mogelijkheden. Over grotere afstanden meer dan 250 km. van Rotterdam én buiten Nederland is er een toeslag voor brandstof en/of tol.

Studio foto klassieke motor / brommer ouder dan 30 jaar: 69,-

Studio foto moderne motor / brommer jonger dan 30 jaar: 89,- (Collectie motoren/brommers 69.-)

English: - We'll picture your own bike on studio days on location. The picture is allways in our high quality and at a very reasonable price.

In essence we’ll come from 25 bikes onwards to your site and we'll picture the bikes of your collection, club or assembly of friends. Of course we'll also come for one bike at costs. We do need adequate space, roughly 8 meters wide and 10 meters long. On the first day we'll build up the studio on site, from day two and onwards we can take pictures of your bikes. The space needs 220 volts, preferably in two groups, needs to be dry and must be able to be adequately locked. For large collections such as museums special conditions may apply, we're looking for collaboration to publish a book. Please inform about the possibilites we can offer you. Over greater distances more than 250 km. from Rotterdam, there will be a surcharge for fuel, tollroads and ferry.

Studio photo classic motorcycle / moped older than 30 years: 69,-

Studio photo modern motorcycle / moped younger than 30 years: 89,- (Collectible bikes 69.-)

Deutsch: - Wir fotografieren ihren Motorrad auf unsere Studio Tagen zur Platz. Das Bild ist immer im unsere hohe Qualität und für ein attraktiver Preis.

Im Grunde genommen kommen wir zu ihnen ab 25 Motorräder / Mopeds oder mehr zu ihnen um Bilder zu machen von die Motorräder aus ihren Sammlung, Club, oder Gruppe von Freunden. Selbstverständlich kommen wir auch für ein Moto zur Kosten. Wir brauchen etwa ein Raum von 8 meter Breite und um 10 Meter Länge. Auf der ersten Tag bauen wir ein Studio auf Lokation, ab der zweiten Tag können wir ihren Motorräder fotografieren. Dieser Raum braucht 220 Volt, am liebsten mit zwei Gruppen. Vorauszetzung ist, das der Raum gut verschließbar ist und trocken. Für große Sammlungen wie Museen können Sonderkonditionen gelten, wir suchen auch nach Mitarbeit um ein Buch zu machen. Bitte informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten können. Über eine große Distanz mehr als 250 km. entfernt von Rotterdam, gibt es Zuslag für die Treibstoff.

Studio Bild klassisches Motorrad / Moped mehr als 30 Jahren alt: 69,-

Studio Bild modernes Motorrad / Moped weniger als 30 Jahren alt: 89,- (Sammlerstück 69.-)

Francais: - Nous faisons une photo de votre moto a notres jours de studio en location. Les photos sont toujours en notre haute qualité et á une prix bien resonable.

Nous venons au depart du 25 motos / motocyclettes ou plus chez vous pour faire des photos des motos de votre collection, club ou groupe des amis. C'est évident que nous pouvons venir aussi pour une seule moto contre les coût. Nous avons besoin d’une espace d’ environs 8 mètres larges et avec une longeur de environs 10 mètres. Dans le premier jour nous sommes en train de construire notre studio en location, au départ du deuxième jour nous pouvons faire des photos des votres motos. L’endroit a besoin de 220 volt, preferable en deux groupes, soit être seche et naturellement c’est neccesaire que on peut bien fermer cet espace. Pour les grandes collections, comme les musées, des conditions particulières peuvent s'appliquer. Nous recherchons également une coopération pour réaliser un livre, veuillez informer sur les possibilités que nous pouvons vous offrir. Dans la grande distance plus de 250 km loin de Rotterdam, il sera une addition pour le carburant et les routes payant.

Studio photo de moto / cyclomoteur classique de plus de 30 ans: 69,-

Studio photo de moto / cyclomoteur moderne de moins de 30 ans: 89,- (des motos / cyclomoteur de collection 69.-)